Wijzigingen werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2020

#

De vrije ruimte van de WKR wordt per 1 januari 2020 verhoogd naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Dit houdt in dat bij een fiscale loonsom van € 400.000 een bedrag van
€ 6.800 kan worden besteed aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel. Voor het bedrag van de fiscale loonsom die uitkomt boven de grens van € 400.000, blijft het huidige percentage van 1,2% gelden.

Verder geldt voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) per 1 januari 2020 een gerichte vrijstelling, zodat het vergoeden van een VOG niet langer ten laste van de vrije ruimte zal komen.