Wijziging Wet minimumloon en -vakantiebijslag

Wijziging Wet minimumloon en -vakantiebijslag

De eerste wijziging van de Wet minimumloon en – vakantiebijslag treedt op 1 juli 2017 in werking, namelijk de verhoging van het minimumloon. Per 1 januari 2018 wijzigen de regels voor werknemers die stukloon ontvangen, alsmede de regels rond meerwerk. Onderstaand zetten wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Verlaging leeftijd recht op volwassenenminimumloon

Op 1 juli 2017 gaat de leeftijd voor het volwassenenminimumloon omlaag van 23 naar 22 jaar. Het minimumloon bedraagt voor werknemers van 22 jaar en ouder per 1 juli 2017 € 1.565,40 per maand bij een volledige werkweek. Werknemers van 18 tot 21 krijgen per die datum recht op een hoger minimumjeugdloon.
De minimumloonleeftijd zal op 1 juli 2019 verder omlaag gaan naar 21 jaar. Verder gaat dan tevens het minimumjeugdloon van 18- tot 20-jarigen omhoog. De verhoging geldt niet voor mbo’ers jonger dan 21 jaar, die een leerwerkplek hebben in het kader van de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL).

Tegemoetkoming voor werkgevers: minimumjeugdloonvoordeel

Werkgevers die voldoen aan de voorwaarden krijgen een tegemoetkoming van de Belastingdienst voor het hogere minimumjeugdloon, het minimumjeugdloonvoordeel. Deze compensatie gaat gelden voor 18- tot en met 20-jarigen (en 21-jarigen tot 1 juli 2019), aangezien de werknemers van 21 (vanaf 1 juli 2019) en 22 jaar door de verhoging van het minimumloon onder het lage-inkomensvoordeel (LIV) zullen vallen. (meer informatie hierover vindt u in het nieuwsartikel over de LIV).
Het voordeel wordt in de tweede helft van 2019 automatisch aan werkgevers die hier recht op hebben uitbetaald op basis van de gegevens uit de loonaangiften. Het voordeel behelst het tweede halfjaar van 2017 en het jaar 2018.

Aanpassing minimumloon bij stukloon en meerwerk

De nieuwe regels voor stukloon zijn uitgesteld en gaan in op 1 januari 2018. Werkgevers dienen per die datum minimaal het geldende minimumloon te betalen aan werknemers, ook al krijgen zij per stuk afgeleverd werk betaald. Voor specifieke werkzaamheden in bepaalde sectoren kan hiervan worden afgeweken.
Over gewerkte uren boven de voltijdswerkweek dan wel de overeengekomen arbeidsduur, oftewel ‘meerwerk’, moet minstens het minimumloon worden betaald. Tot slot kunnen werknemers per 1 januari 2019 meerwerk niet langer in betaalde vrije tijd gecompenseerd krijgen, tenzij deze mogelijkheid is opgenomen in de toepasselijke cao.