Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)

#

Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)

Vanaf 1 januari 2019 verandert de regelgeving omtrent het verlof rondom de geboorte van een kind. In de huidige situatie krijgen vaders calamiteitenverlof met loondoorbetaling op de dag(en) van de bevalling en na de geboorte van hun kind hebben zij recht op 2 dagen betaald geboorteverlof. Daarna hebben ze recht om aansluitend 3 dagen ouderschapsverlof op te nemen. Dit is soms betaald, maar meestal onbetaald.

Uitbreidingen
Met de invoering van deze nieuwe wetgeving wordt het geboorteverlof uitgebreid tot eenmaal de wekelijkse arbeidsduur, op te nemen binnen 4 weken na de geboorte. Dit verlof wordt per 1 juli 2020 verder uitgebreid. Dan kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen tegen betaling van 70% van hun dagloon, tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Deze uitkering wordt door het UWV betaald. Deze verlofweken moeten worden opgenomen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.

Adoptieverlof
Ook het adoptie- en pleegzorgverlof wordt vanaf 1 januari 2019 uitgebreid van de huidige 4 weken naar 6 weken.