Wet DBA: stand van zaken

Wet DBA: stand van zaken

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden als vervanger van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). De handhaving hiervan is, zoals u al eerder kon lezen, uitgesteld tot 1 juli 2018. Uit het regeerakkoord is nu gebleken dat de Wet DBA in zijn geheel zal worden vervangen door een nieuwe wet.

Het streven is dat de Wet DBA wordt vervangen door een opdrachtgeversverklaring die naar verwachting per 1 januari 2020 in werking zal gaan treden. Wat de precieze inhoud van de maatregelen is, zal op een later tijdstip pas duidelijk worden gemaakt. Tegelijkertijd moeten er tot dat tijdstip meer mogelijkheden komen om kwaadwillenden aan te pakken.

Aangezien de verwachte ingangsdatum van 1 januari 2020 nog ver weg ligt, is besloten om de bestaande onzekerheid van zzp’ers te verminderen.  Zo zal de betekenis van het begrip gezagsverhouding verduidelijkt worden, in ieder geval voor 1 januari 2019. Ook worden de betreffende bracheorganisaties bij de uitwerking van de maatregelen en bij constatering van de knelpunten betrokken.

Opschorting
De handhaving van de Wet DBA wordt als gevolg hiervan opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020. De handhaving van kwaadwillenden wordt vanaf 1 juli 2018 niet alleen voor ernstige gevallen van kwaadwillendheid toegepast. Ook bij andere kwaadwillenden kan dan worden gehandhaafd. Namelijk bij kwaadwillenden die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de Wet DBA.