Verhoging minimumloon per 1 juli 2019

#

De leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon wordt stapsgewijs verlaagd van 23 jaar naar 21 jaar. De eerste stap, waarbij 22-jarigen recht kregen op het volledige minimumloon, is ingegaan op 1 juli 2017.

De tweede stap zal ingaan op 1 juli 2019. Werknemers van 21 jaar zullen per die datum ook recht krijgen op betaling van het volledige minimumloon. Tevens gaan dan de percentages van het wettelijk minimumloon voor 18-, 19-, 20-jarigen verder omhoog.

Zie ook ons eerdere nieuwsbericht over dit onderwerp: https://heermeester.nl/wijziging-wet-minimumloon-en-vakantiebijslag/