OPROEP: aanleveren gegevens belastingaangifte

OPROEP

Vanaf 1 maart kan de aangifte over 2017 worden ingediend bij de Belastingdienst. Van de Belastingdienst krijgen wij jaarlijks een inleverschema waaraan wij als kantoor moeten voldoen. Zo moeten wij maandelijks een x-aantal aangiften indienen. Om deze reden ontvangen wij altijd graag zo snel mogelijk uw gegevens.

Gegevens inleveren

De gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte zijn:
– Jaaropgave(n);
– WOZ beschikking;
– Hypotheek overzichte(n);
– Bankoverzichte(n);
– Overzicht van kosten (zorgkosten, studiekosten, alimentatie);
– Evt. aanvullende gegevens specifiek voor u van toepassing.

Deze gegevens heeft u inmiddels al ontvangen of ontvangt u binnenkort. Wij vragen u deze gegevens zo snel mogelijk aan ons door te sturen, zodat wij uw aangifte in orde kunnen maken.

Bent u al portalklant? Dan stuurt u gemakkelijk uw gegevens in via de knop: Bestand Uploaden.