Kleineondernemersregeling (KOR) per 1 januari 2020

#

De huidige KOR voor de btw wordt per 1 januari 2020 vereenvoudigd. Bij het voldoen aan de voorwaarden van de nieuwe regeling kan straks gekozen worden voor een vrijstelling van btw in plaats van de huidige korting. Verder kunnen van de nieuwe KOR ook rechtspersonen, zoals stichtingen en BV’s, gebruikmaken.

Voor de btw vrijstelling gelden twee voorwaarden, namelijk dat de omzet van de ondernemer onder de grens van € 20.000,- moet blijven en dat het bedrijf in Nederland gevestigd dient te zijn.  Als een ondernemer verwacht aan de voorwaarden te voldoen, heeft gebruikmaking van de nieuwe KOR tot gevolg dat geen btw-aangifte meer hoeft te worden gedaan. Verder mag geen btw in rekening worden gebracht bij klanten en kan in rekening gebrachte btw niet meer worden afgetrokken of teruggevraagd. De omzet moet wel worden bijgehouden in de administratie.

Aanmelden voor de nieuwe KOR kan vanaf 1 juni 2019 met een formulier van de Belastingdienst. Om per 1 januari 2020 gebruik te kunnen maken van de regeling, dient het formulier voor 20 november 2019 door de Belastingdienst te zijn ontvangen. De vrijstelling geldt voor ten minste 3 jaar vanaf het moment dat deel wordt genomen aan de regeling.

Ondernemers die nu al een ontheffing van administratieve verplichtingen hebben voor de btw worden door de Belastingdienst automatisch aangemeld voor de vrijstelling.