Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld

Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden. De wet is de vervanger van de Verklaring arbeidsrelaties (VAR). De implementatietermijn zou aanvankelijk tot 1 mei 2017 gelden. Deze termijn is nu verlengd tot 1 januari 2018. De Wet DBA sluit namelijk niet aan op de huidige praktijk voor opdrachtgevers en -nemers en er bestaan een aantal arbeidsrechtelijke knelpunten, waardoor verder onderzoek noodzakelijk was.

Resultaten

Inmiddels is het onderzoek naar de knelpunten van de Wet DBA afgerond en zijn de resultaten bekend. Het nieuwe kabinet dient hier een beslissing over te nemen. Vervolgens moeten opdrachtgevers en -nemers voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen. De handhaving van de Wet DBA is daarom wederom uitgesteld tot in ieder geval 1 juli 2018. De fiscus houdt gedurende deze termijn toezicht en treedt in beginsel niet handhavend op. Dit betekent dat opdrachtgevers en -nemers geen boetes of naheffingen krijgen opgelegd als achteraf blijkt dat er toch sprake was van een dienstbetrekking, tenzij blijkt dat zij kwaadwillend zijn.