Deadline btw-teruggaaf op oninbare vorderingen van voor 1 januari 2017

Deadline btw-teruggaaf op oninbare vorderingen van voor 1 januari 2017

De btw over een verstuurde factuur aan een klant moet direct worden aangegeven en worden betaald. Indien de klant deze factuur niet (of gedeeltelijk) betaald, wordt de vordering aangemerkt als (gedeeltelijk) oninbaar. Aangezien u dan wel de niet ontvangen btw heeft aangegeven en heeft afgedragen aan de Belastingdienst, kunt u de btw op deze (gedeeltelijk) oninbare vordering terugvragen.

Zodra het zeker is dat de vordering (gedeeltelijk) oninbaar is, kan de betaalde btw worden terug gevraagd. Vorderingen vanaf 1 januari 2017 worden in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum. Hierbij moet de afgesproken betaaldatum die met de klant is overeengekomen worden gehanteerd. Is geen betalingstermijn overeengekomen, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door de klant.

Overgangsrecht
Indien de uiterste betaaldatum van uw vordering is verstreken voor 1 januari 2017, terwijl u de betaling op die datum niet (of gedeeltelijk) heeft ontvangen en deze vordering voor 1 januari 2017 niet als oninbaar kon worden aangemerkt, dan gaat de termijn van één jaar in op 1 januari 2017. Deze vordering wordt dan op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt, mocht de betaling op deze datum nog niet zijn ontvangen.

Opgemerkt wordt dat dit echter niet geldt indien de oninbaarheid van de vordering gedurende het jaar 2017 op andere wijze is komen vast te staan. Het recht van teruggaaf ontstaat dan op dat moment.

Deadline
De btw op de oninbare vorderingen, waarop het overgangsrecht van toepassing is,  moet uiterlijk worden teruggevraagd in de eerste btw-aangifte van 2018, op straffe van vervallen van het teruggaafrecht. Bij een kwartaalaangifte, dient deze btw te worden terug gevraagd in de btw-aangifte over het eerste kwartaal van 2018. Deze btw aangifte dient uiterlijk 30 april 2018 te worden ingediend.