Compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

#

Werkgevers die een werknemer ontslaan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, kunnen vanaf 1 april 2020 een compensatie voor de betaling van de transitievergoeding bij het UWV aanvragen.

Het is nu zo dat werkgevers het dienstverband van een zieke werknemer vaak niet opzeggen na 2 jaar ziekte en slapend laten voortbestaan, omdat zij anders geconfronteerd worden met de betaling van de transitievergoeding terwijl zij al 2 jaar het loon van de werknemer hebben doorbetaald. Extra kosten voor de werkgever worden met de Regeling compensatie transitievergoeding voorkomen en werknemers blijven niet langer in onzekerheid bestaan.

De werkgever kan de betaalde transitievergoedingen terugkrijgen die op of na 1 juli 2015 aan de werknemer zijn betaald. Als een werkgever het dienstverband van een zieke werknemer na 2 jaar ziekte slapend heeft gehouden, telt de opgebouwde transitievergoeding tijdens de periode van het slapend dienstverband niet mee voor de hoogte van de compensatie.

De volgende voorwaarden gelden voor werkgevers om in aanmerking te komen voor compensatie:

  • de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
  • de werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Werkgevers moeten kunnen aantonen dat zij voldoen aan deze voorwaarden. Het is dus van belang om alle relevante stukken goed te bewaren in het dossier, zoals bijvoorbeeld de ontslagvergunning van het UWV, de gegevens waaruit blijkt hoe de hoogte van de transitievergoeding is berekend, een bankafschrift van de betaling, etc.

Werkgevers die voor inwerkingtreding van deze regeling de transitievergoeding hebben betaald aan zieke werknemers bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, hebben tot
1 oktober 2020 de tijd om de aanvraag voor compensatie in te dienen.